Postu honetara zuzeneko adskripzioarekiko pertsona taldea

Funtzionarioak

Lan-itunepekoak

Aldi-baterakoak 8

Guztira8

Organo honetako aurrekontua

1. kap.: Langile-gastuak 746.193,00 €

Guztira746.193,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 494.589,00 €

Guztira494.589,00 €

Bidai instituzionaleko gastuak

Aldia Deskribapena Hegaldiak eta garraioa norako-lekuan Ostatua eta mantenua Beste gastu batzuk(*) Erab. gastuak
2019/06/11 - 2019/06/12 Madrid
Garraiobidea: Auto ofiziala
    270,35 € 270,35 €
2019/03/23 - 2019/03/30 Chile
Hitzarmena sinadura Txilen
Lagun-zenbakia: 6
Garraiobidea: Hegazkina
8.075,00 € 6.552,00 € 1.345,76 € 15.972,76 €

(*) Interpretazioa, protokoloa, areto-alokairua, cateringa ...

Aldia Deskribapena Hegaldiak eta garraioa norako-lekuan Ostatua eta mantenua Beste gastu batzuk(*) Erab. gastuak
2018/10/01 MADRID
Consejo consultivo m. ambiente
Garraiobidea: COCHE OFICIAL
  76,00 €   76,00 €
2018/07/26 MADRID
Reunión sectorial m. ambiente
    33,00 € 33,00 €
2018/06/24 - 2018/06/25 LUXEMBURGO
Posición común m. ambiente
Lagun-zenbakia: 1
Garraiobidea: AVION
733,19 € 135,00 €   868,19 €
2018/06/19 - 2018/06/20 MADRID
Consejo consultivo m. ambiente
Garraiobidea: AVION
385,26 € 63,25 € 72,40 € 520,91 €
2018/05/28 MADRID
Garraiobidea: COCHE OFICIAL
  21,00 €   21,00 €
2018/03/04 - 2018/03/05 BRUSELAS
Posición común m. ambiente
Lagun-zenbakia: 1
Garraiobidea: AVION
550,75 € 14,00 €   564,75 €
2018/02/27 MADRID
Plataforma española de acción climática y consejo consultivo Ministerio
  10,00 €   10,00 €

(*) Interpretazioa, protokoloa, areto-alokairua, cateringa ...

Aldia Deskribapena Hegaldiak eta garraioa norako-lekuan Ostatua eta mantenua Beste gastu batzuk(*) Erab. gastuak
2017/11/21 - 2017/11/22 BRUSELAS
Posición común m. ambiente
Lagun-zenbakia: 1
Garraiobidea: AVION
377,35 € 215,00 €   592,35 €
2017/11/10 BURGOS
Reunión en Madrid
Garraiobidea: COCHE OFICIAL
  54,00 €   54,00 €
2017/06/14 - 2017/06/17 MADRID
Consejo consultivo Ministerio
Garraiobidea: COCHE OFICIAL
  388,00 € 98,90 € 486,90 €

(*) Interpretazioa, protokoloa, areto-alokairua, cateringa ...

Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.