Postu honetara zuzeneko adskripzioarekiko pertsona taldea

Funtzionarioak

Lan-itunepekoak

Aldi-baterakoak 5

Guztira5

Organo honetako aurrekontua

1. kap.: Langile-gastuak 513.961,00 €

Guztira513.961,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 499.242,00 €

Guztira499.242,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 496.962,00 €

Guztira496.962,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 493.596,00 €

Guztira493.596,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 487.791,00 €

Guztira487.791,00 €

2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.

1. kap.: Langile-gastuak 559.315,00 €

Guztira559.315,00 €

2013. urteko datuak: Gobernu Kontseiluak onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidalitako aurrekontu-proiektuko datuak dira; baina aurrekontu-proiektua azkenean ez zen onartu. Aurrekontu-legerik gabe, urte hartan 2012ko aurrekontuan luzapena egon zen indarrean.
2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.

Bidai instituzionaleko gastuak

Aldia Deskribapena Hegaldiak eta garraioa norako-lekuan Ostatua eta mantenua Beste gastu batzuk(*) Erab. gastuak
2019/07/13 - 2019/07/20 Buenos Aires / Santiago de Chile
Argentina / Chile bisita instituzionala
Lagun-zenbakia: 6
Garraiobidea: Hegazkina
14.848,75 € 3.225,00 €   18.073,75 €

(*) Interpretazioa, protokoloa, areto-alokairua, cateringa ...

Aldia Deskribapena Hegaldiak eta garraioa norako-lekuan Ostatua eta mantenua Beste gastu batzuk(*) Erab. gastuak
2017/04/18 - 2017/04/20 MUNICH
Lagun-zenbakia: 3
Garraiobidea: Avión
445,24 € 772,00 €   1.217,24 €
2017/03/12 - 2017/03/13 BRUSELAS
Lagun-zenbakia: 3
Garraiobidea: Avión
200,39 €     200,39 €

(*) Interpretazioa, protokoloa, areto-alokairua, cateringa ...

Aldia Deskribapena Hegaldiak eta garraioa norako-lekuan Ostatua eta mantenua Beste gastu batzuk(*) Erab. gastuak
2016/03/29 - 2016/03/30 Madril
Lehendakari hitzaldia
  129,00 €   129,00 €
2016/02/24 - 2016/02/25 Madril
SICU azoka
Lagun-zenbakia: 1
  121,50 €   121,50 €

(*) Interpretazioa, protokoloa, areto-alokairua, cateringa ...

Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.