Organo honetako aurrekontua

1. kap.: Langile-gastuak 3.171.174,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 3.312.030,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 1.000,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 2.514.941,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 1.474.922,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 9.600,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 65.810,00 €

Guztira10.549.477,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 2.808.510,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 3.550.502,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 1.000,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 2.326.526,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 1.419.922,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 9.600,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 60.855,00 €

Guztira10.176.915,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 2.016.868,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 3.600.733,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 1.000,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 2.417.826,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 983.216,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 37.300,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 60.855,00 €

Guztira9.117.798,00 €

2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.

1. kap.: Langile-gastuak 2.410.171,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 3.276.683,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 2.197.826,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 2.983.216,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 37.300,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 60.855,00 €

Guztira10.966.051,00 €

2013. urteko datuak: Gobernu Kontseiluak onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidalitako aurrekontu-proiektuko datuak dira; baina aurrekontu-proiektua azkenean ez zen onartu. Aurrekontu-legerik gabe, urte hartan 2012ko aurrekontuan luzapena egon zen indarrean.
2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.
Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.