Postu honetara zuzeneko adskripzioarekiko pertsona taldea

Funtzionarioak 8

Lan-itunepekoak

Aldi-baterakoak

Guztira8

Organo honetako aurrekontua

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 18.150,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 25.794,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 375.435.127,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 21.189.655,00 €

9. kap.: Finantza-pasiboen gutxitzea 354.658,00 €

Guztira397.023.384,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 21.750,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 30.739,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 364.277.628,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 19.264.249,00 €

9. kap.: Finantza-pasiboen gutxitzea 349.713,00 €

Guztira383.944.079,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 43.500,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 71.230,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 714.979.066,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 36.808.946,00 €

9. kap.: Finantza-pasiboen gutxitzea 689.674,00 €

Guztira752.592.416,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 43.600,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 40.423,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 348.347.057,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 15.608.475,00 €

9. kap.: Finantza-pasiboen gutxitzea 340.029,00 €

Guztira364.379.584,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 43.600,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 45.164,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 340.220.057,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 15.722.695,00 €

9. kap.: Finantza-pasiboen gutxitzea 335.288,00 €

Guztira356.366.804,00 €

Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.