Postu honetara zuzeneko adskripzioarekiko pertsona taldea

Funtzionarioak 7

Lan-itunepekoak

Aldi-baterakoak

Guztira7

Organo honetako aurrekontua

1. kap.: Langile-gastuak 520.782,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 76.043,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 1.611.079,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 19.817.547,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 75.147.955,00 €

Guztira97.173.406,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 512.735,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 76.043,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 1.901.832,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 17.919.135,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 76.766.614,00 €

Guztira97.176.359,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 515.303,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 80.787,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 888.097,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 19.200.000,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 55.221.686,00 €

Guztira75.905.873,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 629.444,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 80.787,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 981.971,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 11.500.000,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 56.136.146,00 €

Guztira69.328.348,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 628.736,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 80.787,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 671.374,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 10.500.000,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 54.696.743,00 €

Guztira66.577.640,00 €

2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.

1. kap.: Langile-gastuak 670.410,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 80.787,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 307.028,00 €

7. kap.: Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak 970.000,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 72.484.473,00 €

Guztira74.512.698,00 €

2013. urteko datuak: Gobernu Kontseiluak onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidalitako aurrekontu-proiektuko datuak dira; baina aurrekontu-proiektua azkenean ez zen onartu. Aurrekontu-legerik gabe, urte hartan 2012ko aurrekontuan luzapena egon zen indarrean.
2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.
Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.