Postu honetara zuzeneko adskripzioarekiko pertsona taldea

Funtzionarioak 4

Lan-itunepekoak 26

Aldi-baterakoak

Guztira30

Organo honetako aurrekontua

1. kap.: Langile-gastuak 1.797.323,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 540.000,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 230.000,00 €

Guztira2.567.323,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 1.680.342,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 631.780,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 140.000,00 €

Guztira2.452.122,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 1.767.858,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 430.000,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 140.000,00 €

Guztira2.337.858,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 1.814.958,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 160.000,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 200.000,00 €

Guztira2.174.958,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 1.704.555,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 293.000,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 107.000,00 €

Guztira2.104.555,00 €

2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.

1. kap.: Langile-gastuak 224.225,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 226.500,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 273.500,00 €

Guztira724.225,00 €

2013. urteko datuak: Gobernu Kontseiluak onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidalitako aurrekontu-proiektuko datuak dira; baina aurrekontu-proiektua azkenean ez zen onartu. Aurrekontu-legerik gabe, urte hartan 2012ko aurrekontuan luzapena egon zen indarrean.
2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.
Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.