Postu honetara zuzeneko adskripzioarekiko pertsona taldea

Funtzionarioak 129

Lan-itunepekoak

Aldi-baterakoak

Guztira129

Organo honetako aurrekontua

1. kap.: Langile-gastuak 6.959.706,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 469.089,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 62.000,00 €

Guztira7.490.795,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 6.811.417,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 8.782.842,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 62.000,00 €

Guztira15.656.259,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 6.576.989,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 8.725.360,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 38.000,00 €

Guztira15.340.349,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 6.367.500,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 8.266.158,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 24.000,00 €

Guztira14.657.658,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 6.410.557,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 7.490.037,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 25.500,00 €

Guztira13.926.094,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 6.505.018,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 7.190.562,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 103.000,00 €

Guztira13.798.580,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 6.492.663,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 7.581.961,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 129.000,00 €

Guztira14.203.624,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 6.313.799,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 7.410.059,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 120.000,00 €

Guztira13.843.858,00 €

2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.

1. kap.: Langile-gastuak 6.271.017,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 7.057.457,00 €

Guztira13.328.474,00 €

2013. urteko datuak: Gobernu Kontseiluak onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidalitako aurrekontu-proiektuko datuak dira; baina aurrekontu-proiektua azkenean ez zen onartu. Aurrekontu-legerik gabe, urte hartan 2012ko aurrekontuan luzapena egon zen indarrean.
2013an eta 2014an, sail bakoitzaren egitura organikoari buruzko dekretuak onartu ziren; horien ondorioz, zenbaitetan, aldaketak eta doikuntzak egin ziren antolamendu aldetik, eta hori aurrekontuetan ere islatu zen.
Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.