Postu honetara zuzeneko adskripzioarekiko pertsona taldea

No hay datos todavía

Organo honetako aurrekontua

1. kap.: Langile-gastuak 10.078.189,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 2.253.386,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 225,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 1.503.200,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 307.000,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 30.000,00 €

Guztira14.172.000,00 €

1. kap.: Langile-gastuak 9.946.757,00 €

2. kap.: Funtzionamendu-gastuak 2.074.913,00 €

3. kap.: Finantza-gastuak 225,00 €

4. kap.: Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 1.671.105,00 €

6. kap.: Inbertsio errealak 307.000,00 €

8. kap.: Finantza-aktiboen gehikuntza 30.000,00 €

Guztira14.030.000,00 €

Oharrak:
  • Aipatutako egunean indarrean dagoen Lanpostu Zerrendari buruzkoak dira pertsonalaren datuak. Irizpide nagusi gisa, Jaurlaritzan bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen eta sektore publikoko entitateen kasuan, hala ere, pertsonalaren datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.
  • Fitxa honetan erabilitako aurrekontu datuak legegintzaldi honetakoak eta aurreko legegintzaldikoak dira. Informazio honetan eragina izan dezakete egituran eta izendapenetan izan diren aldaketek. Bestalde, bete den administrazio organoari buruzkoak dira soilik, eta ez dituzte mendeko izan daitezkeen organoen datuak bateratzen. Erakunde autonomoen kasuan, hala ere, aurrekontu datuok bateratuta daude zuzendari nagusiaren edo antzekoaren fitxan, baldin eta egituran kargudun publikoak diren pertsona gehiago jasotzen ez badira eta Open Datak horiei buruzko informazio xehaturik eskaintzen ez badu.